Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0163-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността и ефективността на Гама Пласт БГ ООД на европейски и световни пазари чрез инвестиции за внедряване на иновативна пластмасова каса палет
Бенефициент: "ГАМА ПЛАСТ БГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността и ефективността на Гама Пласт БГ ООД на европейски и световни пазари чрез инвестиции за внедряване на иновативна пластмасова каса палети
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Инвестиции
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Разработване на маркетингова стратегия
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Провеждане на финансов одит
Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Одит Консулт - Б" ЕООД
Буллекосистеми
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 548 886 BGN
Общ бюджет: 2 191 357 BGN
БФП: 1 547 169 BGN
Общо изплатени средства: 1 546 983 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 547 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 006 776 BGN
2015 540 207 BGN
1 546 983 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 315 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 855 760 BGN
2015 459 176 BGN
1 314 935 BGN
В т.ч. Национално финансиране 232 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 151 016 BGN
2015 81 031 BGN
232 047 BGN
Финансиране от бенефициента 644 379 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Закупена нова машина за производство на иновативен продукт – каса палет
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Въведен иновативен продукт
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Изготвена маркетингова стратегия
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4: Поставена информационна табела
Индикатор 11 (Д) Индикатор 5: Поставени информационни стикери
Индикатор 12 (Д) Индикатор 6: Изготвен доклад от финансов одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз