Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0217-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване в производството на иновативна електронна ключалка
Бенефициент: "КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване в производството на иновативна електронна ключалка
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Одит на проекта
Дейност 5: Консултантска услуга по изготвяне на проектното предложение
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка на Машина за изработване на протегляни цилиндри и модули с прорези
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на изпълнител
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Адекум Проекти за резвитие ЕООД
Фесто
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 362 810 BGN
Общ бюджет: 403 122 BGN
БФП: 362 810 BGN
Общо изплатени средства: 362 808 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 362 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 235 826 BGN
2015 126 982 BGN
362 808 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 308 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 200 452 BGN
2015 107 935 BGN
308 387 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 374 BGN
2015 19 047 BGN
54 421 BGN
Финансиране от бенефициента 40 312 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Проведена процедура за избор на изпълнител на инвестицията и сключен договор
Индикатор 9 (Д) Доставка на Машина за изработване на протегляни цилиндри и модули с прорези
Индикатор 10 (Д) Визуализация на проекта-табели
Индикатор 11 (Д) Визуализация на проекта-стикери
Индикатор 12 (Д) Одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз