Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0475-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "„Внедряване на иновативни продукти и процеси за заключващи механизми за автомобили във „Витте Аутомотив България” ЕООД” "
Бенефициент: "ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: "„Внедряване на иновативни продукти и процеси за заключващи механизми за автомобили във „Витте Аутомотив България” ЕООД”"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Провеждане на процедура за избор на доставка на технологично оборудване, технологични линии и ДНА
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Управление, мониторинг и отчитане на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване и технологични линии и ДНА
Дейност 0 Изготвяне на проектно предложение
Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 999 967 BGN
Общ бюджет: 4 838 479 BGN
БФП: 2 419 240 BGN
Общо изплатени средства: 1 649 581 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 419 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 649 581 BGN
1 649 581 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 056 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 402 144 BGN
1 402 144 BGN
В т.ч. Национално финансиране 362 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 247 437 BGN
247 437 BGN
Финансиране от бенефициента 2 999 967 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 (Д) Сформиране на екип и подготовка на тръжна документация
Индикатор 8 (Д) Проведена процедура за избор на изпълнител
Индикатор 9 (Д) Внедрени, тествани и въведена в експлоатация иновативни технологични линии за нови иновативни продукти
Индикатор 10 (Д) Внедрени, тествани и въведена в експлоатация иновативни продукти.
Индикатор 11 (Д) Изготвен финален отчет
Индикатор 12 (Д) Изработени информационни табели
Индикатор 13 (Д) Изготвен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз