Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0075-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Производство на иновативен продукт - оловно - кисели акумулаторни батерии "START SOLAR" с течен електролит"
Бенефициент: "Старт"АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 19.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: "Производство на иновативен продукт - оловно - кисели акумулаторни батерии "START SOLAR" с течен електролит"
Дейности: Дейност № 0 „Консултантски услуги по разработване на проектното предложение“
Дейност № 1 „Сформиране на екип за организация и управление на проекта“
Дейност № 2 „Избор на изпълнители за доставка на оборудване“
Дейност № 3 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване“
Дейност № 4 „Визуализация“
Дейност № 5 „Одит“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 501 043 BGN
Общ бюджет: 2 975 040 BGN
БФП: 1 489 856 BGN
Общо изплатени средства: 1 489 856 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 489 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 489 856 BGN
1 489 856 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 266 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 266 378 BGN
1 266 378 BGN
В т.ч. Национално финансиране 223 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 223 478 BGN
223 478 BGN
Финансиране от бенефициента 1 494 323 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: „Сформиран екип за организация и управление на проекта“
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: „Избрани доставчици на оборудване“
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: „Закупен, монтиран и пуснат в експлоатация Миксер за производство на оловна паста“
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: „Закупен, монтиран и пуснат в експлоатация Силоз за съхранение на оловен прах
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: „Закупена, монтирана и пусната в експлоатация Линия за пастиране“ (включваща: Машина за размотаване на щанцовани решетки (лента) – 1 бр., Машина за пастиране (обмазване) на оловна паста – 1 бр., Машина за разделяне на пастирани плочи –
Индикатор 13 (Д) Индикатор 6: „Закупено, монтирано и пуснато в експлоатация Съоръжение за куринговане (зреене) и сушене на пастирани плочи“
Индикатор 14 (Д) Индикатор 7: „Закупен, монтиран и пуснат в експлоатация Модул за формиране на акумулаторни батерии с рециркулация на електролита“


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз