Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0483-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ - SMART ENTERPRISE ЗА УПРАВЛЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТ, ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ В ХИМИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС НА „СТЕАЛИТ” ООД
Бенефициент: "СТЕАЛИТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ - SMART ENTERPRISE ЗА УПРАВЛЕНИЕ, БЕЗОПАСНОСТ, ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ В ХИМИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС НА „СТЕАЛИТ” ООД
Дейности: Дейност 1 Организация, управление и отчетност
Дейност 2 Подготовка на тръжни документации за доставка на специализирано оборудване, ICT оборудване и специализиран софтуер
Дейност 3 Провеждане на процедури за избор на изпълнители и подписване на договори
Дейност 4 Доставка и инсталиране на специализирано оборудване и ICT оборудване
Дейност 6 Консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на новата система - SMART ENTERPRISE
Дейност 7 Визуализация, информираност и публичност
Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 398 727 BGN
Общ бюджет: 556 890 BGN
БФП: 389 823 BGN
Общо изплатени средства: 389 823 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 389 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 259 172 BGN
2015 130 651 BGN
389 823 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 331 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 220 296 BGN
2015 111 053 BGN
331 350 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 876 BGN
2015 19 598 BGN
58 473 BGN
Финансиране от бенефициента 170 883 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Въведено ново специализирано оборудване
Индикатор 9 (Д) Въведено ново специализирано ICT оборудване
Индикатор 10 (Д) Въведено ново софтуерно решение SMART ENTERPRISE
Индикатор 11 (Д) Понижаване на енергийните разходи за дейността
Индикатор 12 (Д) Намаляване себестойността на единица изделие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз