Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0445-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Внедряване на иновативна машина за дозирано пълнене и затваряне на хранителни течности в бутилки с винтови капачки в ЕТ „Милко Милушев”, гр. Хасково”
Бенефициент: ЕТ "МИЛКО МИЛУШЕВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 19.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
Описание
Описание на проекта: „Внедряване на иновативна машина за дозирано пълнене и затваряне на хранителни течности в бутилки с винтови капачки в ЕТ „Милко Милушев”, гр. Хасково”
Дейности: Дейност 5: Придобиване на специализиран софтуер
Дейност 8: Публичност и визуализация
Дейност 3: Придобиване на ново техническо оборудване
Дейност 7: Маркетингово проучване, анализ и разработване на бизнес стратегия за пазарна реализация
Дейност 6: Консултантски услуги от инженерно-технически характер
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 4: Придобиване на нестандартно технологично оборудване
Дейност 9: Организация, мониторинг и отчитане на проекта
Дейност 1: Подготовка на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 814 BGN
Общ бюджет: 158 873 BGN
БФП: 142 986 BGN
Общо изплатени средства: 142 986 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 142 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 83 060 BGN
2015 59 926 BGN
142 986 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 70 601 BGN
2015 50 937 BGN
121 538 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 459 BGN
2015 8 989 BGN
21 448 BGN
Финансиране от бенефициента 17 646 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 (Д) Индикатор 1: закупено технологично оборудване, необходимо за внедряване в производство на иновативен продукт
Индикатор 6 (Д) Индикатор 2: Нестандартно технологично оборудване, подпомагащо процеса на производство на детайли и елементи от иновативния продукт
Индикатор 7 (Д) Индикатор 3: Осигурена публичност и визуализация
Индикатор 8 (Д) Индикатор 4: Получени експертни консултантски услуги от инженерно-технически характер
Индикатор 9 (Д) Индикатор 5: Изготвено маркетингово проучване на националния пазар и пазара на Балканските държави и анализ на пазарния потенциал
Индикатор 10 (Д) Индикатор 6: Изготвен бизнес план за реализиране на иновативния продукт на целевия пазар
Индикатор 11 (Д) Индикатор 7: Закупен специализиран софтуер
Индикатор 12 (Д) Индикатор 8: Проведени процедури за избор на изпълнители съгласно ПМС № 69/2013 г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз