Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0372-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Интегриран процес на роботизирано рязане и заваряване с общо CAD/CAM програмиране”
Бенефициент: СЕМКОВ-2001 ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: „Интегриран процес на роботизирано рязане и заваряване с общо CAD/CAM програмиране”
Дейности: Дейност 1 Предварителни дейности
Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение
Дейност 3 Доставка на оборудване
Дейност 4 Информационни дейности и визуализация
Дейност 5 Отчитане
Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 349 628 BGN
Общ бюджет: 498 192 BGN
БФП: 349 452 BGN
Общо изплатени средства: 349 444 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 349 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 332 146 BGN
2015 17 298 BGN
349 444 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 297 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 282 324 BGN
2015 14 703 BGN
297 028 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 822 BGN
2015 2 595 BGN
52 417 BGN
Финансиране от бенефициента 148 809 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Нарастване на производствения капацитет
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Намаление на разходите за производство
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Нарастване на приходите от продажби
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Съкращаване на времето за обработка (рязане и заваряване) на металните детайли
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: Съкращаване на количеството производствени загуби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз