Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0353-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане в производство на иновативна серия мебели – новаторство във форми и материал за един красив свят
Бенефициент: "АРХИДЕЯ БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Въвеждане в производство на иновативна серия мебели – новаторство във форми и материал за един красив свят
Дейности: Дейност 1 Провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 2 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична линия за гланцови покрития
Дейност 3 Доставка и внедряване на специализиран софтуер CAD-CAM система за управление производство на мебели
Дейност 4 Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТН Машини ООД
Крис-Роуз ЕООД
Чефла С.К.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 589 905 BGN
Общ бюджет: 976 818 BGN
БФП: 588 804 BGN
Общо изплатени средства: 588 804 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 588 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 588 804 BGN
2015 0 BGN
588 804 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 500 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 500 483 BGN
2015 0 BGN
500 483 BGN
В т.ч. Национално финансиране 88 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 88 321 BGN
2015 0 BGN
88 321 BGN
Финансиране от бенефициента 388 545 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Закупени и въведени в производство ДМА
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Внедрени в производство на иновативен продукт
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Увеличаване на пазарния дял в страната
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: Намаляване себестойността на продуктите
Индикатор 13 (Д) Индикатор 6: Увеличаване на приходите от продажби
Индикатор 14 (Д) Индикатор 7: Увеличаване на приходите от износ от общите приходи от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз