Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0202-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативни, собствени продукти в производствената програма на „ИНДЕКС-6“ ООД
Бенефициент: "ИНДЕКС-6'" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативни, собствени продукти в производствената програма на „ИНДЕКС-6“ ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Подготовка за избор на доставчик“
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик,
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация”
• CNC машина за нишкова ерозия – 1 брой
• CIP машина за измиване и стерилизация – 1 брой
• Система за орбитално заваряване на неръждаеми тръби – 1 брой
• Вертикален обработващ център – 1 брой
• Малък прецизен CNC струг – 1 брой
• Голямогабаритен универсален струг – 1 брой
• Универсални стругове – 2 броя
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 „Извършване на дейности за визуализация”
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 „Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полимета-С" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 107 148 BGN
Общ бюджет: 1 780 000 BGN
БФП: 1 068 000 BGN
Общо изплатени средства: 1 068 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 068 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 068 000 BGN
2015 0 BGN
1 068 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 907 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 907 800 BGN
2015 0 BGN
907 800 BGN
В т.ч. Национално финансиране 160 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 160 200 BGN
2015 0 BGN
160 200 BGN
Финансиране от бенефициента 738 099 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Одобрена тръжна документация
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Издадена заповед за назначаване на оценителна комисия
Индикатор 9 (Д) Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 10 (Д) Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 11 (Д) Приемо-предавателен протокол за доставка
Индикатор 12 (Д) Финален приемо-предавателен протокол
Индикатор 13 (Д) Табели за визуализация
Индикатор 14 (Д) Поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 15 (Д) Подготвен и подаден Финален Технически и Финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз