Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0433-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновации в „Подемкран” АД
Бенефициент: "ПОДЕМКРАН" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновации в „Подемкран” АД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 (Придобиване на права на интелектуална собственост върху промишлен дизайн и производствен опит/ноу-хау/ за Серия електрически въжени телфери)
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 (Визуализация - изработка и монтаж на обозначителна табела)
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БЕСТ ПАРТНЪРС" ООД
"ТРИТЕКС ПЛЮС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 508 590 BGN
Общ бюджет: 845 000 BGN
БФП: 508 500 BGN
Общо изплатени средства: 508 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 508 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 508 500 BGN
2015 0 BGN
508 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 432 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 432 225 BGN
2015 0 BGN
432 225 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 76 275 BGN
2015 0 BGN
76 275 BGN
Финансиране от бенефициента 336 510 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Придобити права на интелектуална собственост върху промишлен дизайн за Серия електрически въжени телфери
Индикатор 8 (Д) Придобити права на интелектуална собственост върху производствен опит (ноу-хау) за Серия електрически въжени телфери
Индикатор 9 (Д) Изработка и монтаж на обозначителна табела
Индикатор 10 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз