Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0037-C0001
Номер на проект: К-26-З-4/04.06.2014г.
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на "Зографа" ООД чрез внедряване на иновативен технологичен процес за производство на стелажна система за магазини от стоманена ламарина и профили чрез внедряване на машина с фиброоптична система за лазерно рязане"
Бенефициент: "ЗОГРАФА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Повишаване конкурентоспособността на "Зографа" ООД чрез внедряване на иновативен технологичен процес за производство на стелажна система за магазини от стоманена ламарина и профили чрез внедряване на машина с фиброоптична система за лазерно рязане"
Дейности: Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на предвидените за закупуване дълготрайни материални активи.
Дейност 2: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайните материални активи, необходими за внедряването на иновативния технологичен процес.
Дейност 3 Визуализация и публичност на проекта.
Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Е-Макс Консулт" ООД
Арамет ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 376 155 BGN
Общ бюджет: 407 950 BGN
БФП: 367 155 BGN
Общо изплатени средства: 367 114 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 367 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 357 000 BGN
2015 10 114 BGN
367 114 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 312 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 303 450 BGN
2015 8 597 BGN
312 047 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 550 BGN
2015 1 517 BGN
55 067 BGN
Финансиране от бенефициента 41 795 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Изготвен и одобрен финален отчет по проекта
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Проведена тръжна процедура за избор на доставчик на ДМА
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4: Доставени и въведени в експлоатация нови машини
Индикатор 11 (Д) Индикатор 5: Проведена вътрешно-фирмена среща със служителите за популяризиране на финансова подкрепа на ЕС и Република България
Индикатор 12 (Д) Индикатор 6: Поставени стикери за визуализация на закупеното оборудване
Индикатор 13 (Д) Индикатор 7: Поставено информационно табло по време на изпълнението на проекта
Индикатор 14 (Д) Индикатор 8: Въведени иновативен технологичен процес за производство
Индикатор 15 (Д) Индикатор 9: Въведени иновативни за предприятието услуга


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз