Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0333-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на мобилен терминал за продажби на стоки и услуги с електронни разплащания в реално време Eltrade А700
Бенефициент: "Елтрейд" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на мобилен терминал за продажби на стоки и услуги с електронни разплащания в реално време Eltrade А700
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедури за избор на доставчици на оборудване, ДМА и тестово оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване, дълготрайни материални активи и тестово оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Консултантски услуги от инженерно-технически характер
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Визуализация на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 231 143 BGN
Общ бюджет: 256 100 BGN
БФП: 230 490 BGN
Общо изплатени средства: 230 465 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 150 000 BGN
2015 80 465 BGN
230 465 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 127 500 BGN
2015 68 395 BGN
195 895 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 500 BGN
2015 12 070 BGN
34 570 BGN
Финансиране от бенефициента 25 683 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Успешно проведени процедури за избор на доставчици и изпълнители
Индикатор 8 (Д) Закупени и въведени в експлоатация оборудване, дълготрайни материални активи и тестово оборудване
Индикатор 9 (Д) Извършени консултантски услуги от инженерно-технически характер
Индикатор 10 (Д) Информационна табела
Индикатор 11 (Д) Подадено и одобрено проектно предложение
Индикатор 12 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)
Индикатор 13 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 14 (Д) Намаляване на себестойността на предлаганите продукти
Индикатор 15 (Д) Ръст на приходите от продажби
Индикатор 16 (Д) Подобряване на пазарните позиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз