Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0294-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване в производството на параболични рамкови елементи с променливо 2Т сечение и олекотяващи кръгови отвори в стеблото
Бенефициент: "МЕТАЛСТРОЙ - СТОЯНОВ И ГЕОРГИЕВ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 27.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Внедряване в производството на параболични рамкови елементи с променливо 2Т сечение и олекотяващи кръгови отвори в стеблото
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка на CNC пробивна машина
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на Линия за дробеструйно почистване на съставни профилни греди
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Доставка на Комбинирана автоматизирана линия за събиране, заваряване, огъване на съставни профили
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РЕДКО"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 389 806 BGN
Общ бюджет: 442 961 BGN
БФП: 389 806 BGN
Общо изплатени средства: 389 801 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 389 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 389 801 BGN
2015 0 BGN
389 801 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 331 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 331 331 BGN
2015 0 BGN
331 331 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 470 BGN
2015 0 BGN
58 470 BGN
Финансиране от бенефициента 53 155 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Проведена процедура за избор на изпълнител на инвестицията и сключен договор
Индикатор 8 (Д) Доставка на CNC пробивна машина
Индикатор 9 (Д) Доставка на Линия за дробеструйно почистване на съставни профилни греди
Индикатор 10 (Д) Доставка на Комбинирана автоматизирана линия за събиране, заваряване, огъване на съставни профили
Индикатор 11 (Д) Визуализация на проекта
Индикатор 12 (Д) Одит на проекта
Индикатор 13 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз