Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0062-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на иновативен процес за автоматично приемане на поръчки в "Атиа Принт" ООД"
Бенефициент: "АТИА ПРИНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на иновативен процес за автоматично приемане на поръчки в "Атиа Принт" ООД"
Дейности: Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на специализиран софтуер и компютърно оборудване
Дейност 5 Информационни дейности/ Визуализация
Дейност 3 Доставка на специализиран софтуер и компютърно оборудване, монтаж и пускане в употреба
Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение
Дейност 1 Съставяне на екип по проекта и разработване на тръжната документация по проекта
Дейност 4 Внедряване на иновативния процес в производството
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЮНИСОФТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 262 630 BGN
Общ бюджет: 371 778 BGN
БФП: 262 260 BGN
Общо изплатени средства: 262 260 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 262 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 262 260 BGN
262 260 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 222 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 222 921 BGN
222 921 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 39 339 BGN
39 339 BGN
Финансиране от бенефициента 109 670 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Увеличаване на капациета за приемане и обработване на поръчки
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Увеличаване на клиентската мрежа
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Нарастване на приходите от експортна дейност спрямо 2012г.
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4 Повишаване на броя поръчки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз