Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0352-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване в производство на иновативен надземен пожарен хидрант
Бенефициент: "ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 26.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Внедряване в производство на иновативен надземен пожарен хидрант
Дейности: Дейност 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване, необходимо за внедряване на иновативния продукт
Дейност 3: Осигуряване на публичност и визуализация
Дейност 2: Независим финансов одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Yamazaki Mazak Central Europe s.r.l.
"СКОДИ" ЕООД
Телемат Трейд ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 917 239 BGN
Общ бюджет: 4 836 300 BGN
БФП: 2 902 170 BGN
Общо изплатени средства: 2 902 170 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 902 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 580 200 BGN
2015 2 321 970 BGN
2 902 170 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 466 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 493 170 BGN
2015 1 973 675 BGN
2 466 845 BGN
В т.ч. Национално финансиране 435 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 87 030 BGN
2015 348 296 BGN
435 326 BGN
Финансиране от бенефициента 1 944 026 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Внедрен в производството иновативен продукт
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Доставено, инсталирано и въведено в екплоатация производствено оборудване, необходимо за производството на иновативния продукт
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Доклад за извършен одит
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Публикувани съобщения за проекта
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: Поставена информационна табела
Индикатор 13 (Д) Индикатор 6: Поставени информационни стикери върху новозакупеното оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз