Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0224-C0001
Номер на проект: К-26-Б-107
Наименование: Внедряване на нов процес за коатиране на иновативни ензимни продукти
Бенефициент: "БИОВЕТ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на нов процес за коатиране на иновативни ензимни продукти
Дейности: Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудването
Планиране на дейностите
Визуализация на проекта
Одит на проекта.
Заключителни дейности
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Провеждане на процедура „Избор с публична покана” за подбор на доставчици
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 698 988 BGN
Общ бюджет: 3 372 661 BGN
БФП: 1 692 595 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 692 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 438 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 253 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 1 685 624 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Успешно проведена тръжна процедура
Индикатор 9 (Д) Въведено в експлоатация ново оборудване
Индикатор 10 (Д) Сключен договор с доставчик на оборудване
Индикатор 11 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието за производство на ензимни продукти
Индикатор 12 (Д) Въведени нови технологии
Индикатор 13 (Д) Въведени нови продукти, произвеждани по новата технология
Индикатор 14 (Д) Повишение на приходите от продажби на ензимни продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз