Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0378-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативни, собствени продукти в производствената програма на „НЕО АРТ“ ООД
Бенефициент: "НЕО АРТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативни, собствени продукти в производствената програма на „НЕО АРТ“ ООД
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик
Дейност 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация
Дейност 4: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 203 276 BGN
Общ бюджет: 3 667 627 BGN
БФП: 2 201 476 BGN
Общо изплатени средства: 2 201 476 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 201 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 093 112 BGN
2015 108 364 BGN
2 201 476 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 871 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 779 145 BGN
2015 92 109 BGN
1 871 255 BGN
В т.ч. Национално финансиране 330 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 313 967 BGN
2015 16 255 BGN
330 221 BGN
Финансиране от бенефициента 1 466 351 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Одобрена тръжна документация
Индикатор 9 (Д) Издадена заповед за назначаване на оценителна комисия
Индикатор 10 (Д) Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 11 (Д) Одобрен доклад на оценителната комисия.
Индикатор 12 (Д) Одобрен и сключен договор за услуга
Индикатор 13 (Д) Приемо-предавателни протоколи: 1. Приемо-предавателен протокол за доставка 2. Финален приемо-предавателен протокол
Индикатор 14 (Д) Приемо-предавателен протокол за услуга
Индикатор 15 (Д) Табели за визуализация
Индикатор 16 (Д) Поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 17 (Д) Подготвен и подаден Финален Технически и Финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз