Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0038-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в Мехатроника АД
Бенефициент: „Мехатроника” АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в Мехатроника АД
Дейности: Доставка и въвеждане в експлоатация на енергийноефективно оборудване
Извършване на дейности за визуализация
Отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полимета-С" ООД
ЕЪР ТРЕЙД СЕНТЪР-БЪЛГАРИЯ EOOD
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 609 124 BGN
Общ бюджет: 1 218 248 BGN
БФП: 609 124 BGN
Общо изплатени средства: 609 124 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 609 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 609 124 BGN
2015 0 BGN
609 124 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 517 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 517 755 BGN
2015 0 BGN
517 755 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 91 369 BGN
2015 0 BGN
91 369 BGN
Финансиране от бенефициента 609 124 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Приемо-предавателни протоколи
Индикатор 8 (Д) Поставена табела
Индикатор 9 (Д) Поставени стикери
Индикатор 10 (Д) Становище от Асистента по верификация
Индикатор 11 (Д) Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет
Индикатор 12 (Д) Създа дени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 13 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието за производство на голямогабаритни детайли
Индикатор 14 (Д) Открити нови работни места в предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз