Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0217-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на енергоефективно производствено оборудване в "БГ Пелетс" ООД"
Бенефициент: "БГ Пелетс" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на енергоефективно производствено оборудване в "БГ Пелетс" ООД"
Дейности: Доставка на поточна линия за производството на пелети
Доставка на соларна инсталация за топла вода
Визуализация на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 238 087 BGN
Общ бюджет: 2 476 174 BGN
БФП: 1 238 087 BGN
Общо изплатени средства: 1 238 087 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 238 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 238 087 BGN
1 238 087 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 052 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 052 374 BGN
1 052 374 BGN
В т.ч. Национално финансиране 185 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 185 713 BGN
185 713 BGN
Финансиране от бенефициента 1 238 087 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 7 (Д) Доставена и въведена в експлоатация поточна линия за производство на пелети
Индикатор 8 (Д) Доставена и въведена в експлоатация соларна система за топла вода
Индикатор 9 (Д) Осъществена визуализация на проекта
Индикатор 10 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 11 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта
Индикатор 12 (Д) Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз