Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0183-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Увеличаване енергийната ефективност на "Алиана" ООД"
Бенефициент: "АЛИАНА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
Описание
Описание на проекта: Увеличаване енергийната ефективност на "Алиана" ООД"
Дейности: Дейност 1 Въвеждане на енергийно ефективни мерки в производствена сграда - топло изолация на стени и покрив
Дейност 2 Подмяна на оборудване в производствения цех чрез инсталиране на 2 броя сушилни устройства
Дейност 3 Доставка и монтаж на система за енергиен контрол и управление, включваща локални измерващи уреди и приложим софтуер
Дейност 4 Внедряване на система за управление съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems
Дейност 5 Сертифициране на система за управление съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)
Дейност 6 Визуализация на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 519 989 BGN
Общ бюджет: 1 031 097 BGN
БФП: 515 549 BGN
Общо изплатени средства: 515 549 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 515 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 337 900 BGN
2015 177 649 BGN
515 549 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 438 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 287 215 BGN
2015 151 001 BGN
438 216 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 50 685 BGN
2015 26 647 BGN
77 332 BGN
Финансиране от бенефициента 519 989 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Икономия на електроенергия за единица продукция
Индикатор 7 (Д) Общо намаляване на енергийното потребление
Индикатор 8 (Д) : Внедрена система за управление съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)
Индикатор 9 (Д) Сертифицирана система за управление съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз