Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0173-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност в "Бода Стил" ЕООД"
Бенефициент: "БОДА СТИЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност в "Бода Стил" ЕООД"
Дейности: Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново основно енергоефективно технологично оборудване
Дейност 2 Подобряване на енергийната ефективност на производствените сгради чрез полагане на топлинна изолация по външни ограждащи стени и покрив, доставка и монтаж на съвременнни енергоефективни дограми
Дейност 3 Визуализация
Дейност 4 Изготвяне на финален технически и финансов отчет
Енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
БРАДЪР МИМ ООД
"Енергоефект консулт" ЕООД
ЕТ "ЮМЕР БАШОВ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 277 085 BGN
Общ бюджет: 554 170 BGN
БФП: 277 085 BGN
Общо изплатени средства: 277 083 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 277 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 277 083 BGN
2015 0 BGN
277 083 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 235 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 235 521 BGN
2015 0 BGN
235 521 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 563 BGN
2015 0 BGN
41 563 BGN
Финансиране от бенефициента 277 085 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Очаквана годишна средна стойност на икономия на енергия;
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция
Индикатор 7 (Д) Намаление на емисии СО2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз