Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0170-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност в Екоинвест Асетс АД"
Бенефициент: "ЕКОИНВЕСТ АСЕТС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност в Екоинвест Асетс АД"
Дейности: Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Шредираща линия за производство на RDF
Дейност 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за БГВ
Дейност 4: Дейности по визуализация на проекта
Дейност 5: Одит на проекта
Енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 000 000 BGN
Общ бюджет: 4 371 638 BGN
БФП: 1 999 788 BGN
Общо изплатени средства: 1 999 788 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 999 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 300 000 BGN
2015 699 788 BGN
1 999 788 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 699 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 105 000 BGN
2015 594 820 BGN
1 699 820 BGN
В т.ч. Национално финансиране 299 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 195 000 BGN
2015 104 968 BGN
299 968 BGN
Финансиране от бенефициента 2 372 102 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Брой открити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз