Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0165-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в "Нео Арт" ООД"
Бенефициент: "НЕО АРТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: „Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в „Нео Арт“ ООД“
Дейности: Дейност 1: Доставка, монтаж ,въвеждане в експлоатация и обучение на персонал от фирмата на енергийноефективно оборудване
Дейност 2: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 4: Отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
3-Принт България ЕООД
КлимаКонтрол ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 434 276 BGN
Общ бюджет: 868 551 BGN
БФП: 434 276 BGN
Общо изплатени средства: 434 276 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 434 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 434 276 BGN
2015 0 BGN
434 276 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 369 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 369 134 BGN
2015 0 BGN
369 134 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 141 BGN
2015 0 BGN
65 141 BGN
Финансиране от бенефициента 434 276 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 8 (Д) Открити нови работни места в предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз