Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0160-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийна ефективност в "И.Н.А.-Трейдинг" ООД"
Бенефициент: "И.Н.А. Трейдинг" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: „Енергийна ефективност в „И.Н.А. – Трейдинг” ООД“
Дейности: Дейност 1 Подобряване на енергийната ефективност на сградата чрез полагане на външна топлоизолация по външни фасадни стени и полагане на топло- и хидроизолация на покрива
Дейност 2 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ВЕИ – високоефективни термопомпени агрегати – 2 бр. DAIKIN EWYQ064BAW
Дейност 3 Визуализация
Дейност 4 Изготвяне на финален технически и финансов отчет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АТ инженеринг 2000" ООД
"Климатични системи 3" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 159 509 BGN
Общ бюджет: 319 018 BGN
БФП: 159 509 BGN
Общо изплатени средства: 159 509 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 159 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 159 509 BGN
2015 0 BGN
159 509 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 135 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 135 583 BGN
2015 0 BGN
135 583 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 926 BGN
2015 0 BGN
23 926 BGN
Финансиране от бенефициента 159 509 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Избрани изпълнители на дейности по проекта
Индикатор 5 (Д) Положена топло- и хидроизолация
Индикатор 6 (Д) Доставени термопомпени агрегати DAIKIN EWYQ064BAW
Индикатор 7 (Д) Енергийно ефективни технологии, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз