Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0155-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за експлоатация на бетонов център в гр.Перник
Бенефициент: "Бетон Полигон" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за експлоатация на бетонов център в гр. Перник"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Отчитане на проекта
извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 293 608 BGN
Общ бюджет: 577 215 BGN
БФП: 288 608 BGN
Общо изплатени средства: 288 608 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 288 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 288 608 BGN
2015 0 BGN
288 608 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 245 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 245 316 BGN
2015 0 BGN
245 316 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 43 291 BGN
2015 0 BGN
43 291 BGN
Финансиране от бенефициента 293 608 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 8 (Д) Създадени инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз