Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0150-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност в "Медикет Цех" ЕООД"
Бенефициент: "МЕДИКЕТ ЦЕХ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 14.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Етрополе
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност в "Медикет-Цех" ЕООД“
Дейности: Визуализация на проекта
извършване на енергиен одит
Подмяна на технологично оборудване
Система за охлаждане и използване на отпадна топлина
Подмяна на компресор
Намаляване разходите на енергия за отопление
Доставка на електрокар
Повишаване ефективността на осветителната система
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 232 617 BGN
Общ бюджет: 2 465 233 BGN
БФП: 1 232 617 BGN
Общо изплатени средства: 1 232 617 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 232 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 232 617 BGN
1 232 617 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 047 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 047 724 BGN
1 047 724 BGN
В т.ч. Национално финансиране 184 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 184 892 BGN
184 892 BGN
Финансиране от бенефициента 1 232 617 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Създаване на нови работни места
Индикатор 5 (Д) Енергийно ефективни решения, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз