Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0148-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на енергийната ефективност в "ДИАНЕЛ" ЕООД
Бенефициент: "ДИАНЕЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност в "Дианел" ЕООД"
Дейности: Дейност № 7 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на „Машина за лазерно рязане с фибро източник““
Дейност № 8 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на „вертикален обработващ център“
Дейност № 9 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Стационарен въздушен винтов компресор
Дейност № 10 „Изграждане на термопомпена система за отопление“
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 409 891 BGN
Общ бюджет: 814 531 BGN
БФП: 407 266 BGN
Общо изплатени средства: 407 266 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 407 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 407 266 BGN
2015 0 BGN
407 266 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 346 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 346 176 BGN
2015 0 BGN
346 176 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 090 BGN
2015 0 BGN
61 090 BGN
Финансиране от бенефициента 409 891 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Проведени процедури за избор на изпълнител.
Индикатор 8 (Д) Закупена и въведена в експлоатация Машина за лазерно рязане с фибро източник MICROSTEP, модел MSF 3001.15L
Индикатор 9 (Д) Закупен и въведен в експлоатация Вертикален обработващ център М550
Индикатор 10 (Д) Закупен и въведен в експлоатация Стационарен въздушен винтов компресор „BOTTARINI“, модел: „KA 4/EDX6/270“
Индикатор 11 (Д) Изградена Термопомпена система въздух – вода „DAIKIN EWYQ040BAW“ (с окомплектовка съгласно оферта на изпълнителя и КСС).
Индикатор 12 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност в предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз