Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0145-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на хотел "Студио" чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки
Бенефициент: "АРТ ХОТЕЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на хотел "Студио" чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки"
Дейности: 1.Обследване за енергийна ефективност на хотел „Студио“
2. Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото по проекта енергоспестяващо оборудване, вкл. изпълнение на необходимите СМР
3. Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Финвера Консулт
Екосистем инженеринг ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 977 BGN
Общ бюджет: 207 954 BGN
БФП: 103 977 BGN
Общо изплатени средства: 103 977 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 103 977 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 103 977 BGN
2015 0 BGN
103 977 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 88 380 BGN
2015 0 BGN
88 380 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 597 BGN
2015 0 BGN
15 597 BGN
Финансиране от бенефициента 103 977 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 8 (Д) Доставена и въведена в експлоатация климатична система на директно изпарение на хладилния агент
Индикатор 9 (Д) Доставена и въведена в експлоатация система за БГВ със слънчеви колектори и термопомпен агрегат
Индикатор 10 (Д) Изработена визуализационна табела за проекта
Индикатор 11 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта
Индикатор 12 (Д) Брой предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз