Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0138-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производството в КИБ АД
Бенефициент: "КОТОНС ИНДУСТРИ БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производството в КИБ АД"
Дейности: Дейност 1: Повишаване на енергийната ефективност в производствената сграда - 1.2. Изграждане на нова вентилационна инсталация
Дейност 1: Повишаване на енергийната ефективност в производствената сграда - 1.1. Топлинно изолиране на покрив с обща площ 1303,34 m2
Дейност 1: Повишаване на енергийната ефективност в производствената сграда - 1.3. Изграждане на нова отоплителна система от термопомпени компресорни агрегати на директно изпарение
Дейност 2: Демонтаж, доставка и монтаж на нови осветителни тела (с източник на светлина)
Дейност 3: Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване Поддейност 3.1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Професионална система за кройки (CAD-система
Дейност 3: Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване Поддейност 3.2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова, съвременна шевна машина за специализиран „Зиг-Заг“ шев
Дейност 3: Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване Поддейност 3.3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 4 бр. нови, локални станции за гладене с Автоматични парогенератори
Дейност 4: Визуализация и публичност на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 225 173 BGN
Общ бюджет: 450 346 BGN
БФП: 225 173 BGN
Общо изплатени средства: 225 173 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 225 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 225 173 BGN
2015 0 BGN
225 173 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 191 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 191 397 BGN
2015 0 BGN
191 397 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 776 BGN
2015 0 BGN
33 776 BGN
Финансиране от бенефициента 225 173 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Брой открити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз