Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0133-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност на "СТРИМОНА" ЕООД"
Бенефициент: СТРИМОНА ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност на „СТРИМОНА“ ЕООД"
Дейности: Енергиен одит
1.Доставка на оборудването, инсталиране, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
2. Закриване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ефект консулт ООД
БЕТОН ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 539 193 BGN
Общ бюджет: 1 078 385 BGN
БФП: 539 193 BGN
Общо изплатени средства: 539 193 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 539 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 350 000 BGN
2015 189 193 BGN
539 193 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 458 314 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 297 500 BGN
2015 160 814 BGN
458 314 BGN
В т.ч. Национално финансиране 80 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 500 BGN
2015 28 379 BGN
80 879 BGN
Финансиране от бенефициента 539 193 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 6 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно непроизводствено оборудване
Индикатор 7 (Д) Брой на разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз