Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0132-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийната ефективност-предпоставка за успех"
Бенефициент: "БУЛКАР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: "Енергийната ефективност-предпоставка за успех"
Дейности: Енергиен одит
1.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Сиcтеми и оборудване, изградени от ВЕИ
2. Доставка и монтаж на ново остъкляване в хотел Цвете, крило Ропотамо
3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Енергийноефективно кухненско оборудване
4. Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ХБГ - 2000" ЕООД
Енкон Сървисис
Новел - 95 ЕООД
ПИРГОС ПЛАСТ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 467 681 BGN
Общ бюджет: 927 642 BGN
БФП: 463 821 BGN
Общо изплатени средства: 463 821 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 463 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 463 821 BGN
2015 0 BGN
463 821 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 394 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 394 248 BGN
2015 0 BGN
394 248 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 69 573 BGN
2015 0 BGN
69 573 BGN
Финансиране от бенефициента 467 681 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Използване на общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 8 (Д) Намаляване на емисиите на СО2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз