Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0129-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Стримона инвест" стартира зелено производство"
Бенефициент: "СТРИМОНА ИНВЕСТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Стримона инвест“ стартира зелено производство"
Дейности: 1.Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
2.Доставка на оборудването, монтаж, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
3.Визуализация на проекта
4.Закриване на проекта и финално отчитане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полимета-С" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 872 934 BGN
Общ бюджет: 1 745 867 BGN
БФП: 872 934 BGN
Общо изплатени средства: 872 934 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 872 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 567 406 BGN
2015 305 528 BGN
872 934 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 741 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 482 295 BGN
2015 259 698 BGN
741 993 BGN
В т.ч. Национално финансиране 130 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 85 111 BGN
2015 45 829 BGN
130 940 BGN
Финансиране от бенефициента 872 934 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Създадени работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз