Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0124-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в кариера "Поп Кралево""
Бенефициент: "ПЪТСТРОЙ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в кариера „Поп Кралево"
Дейности: Енергиен одит
1.Визуализация на проекта
2.Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
3.Доставка на ДМА – производствено оборудване
4.Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 457 684 BGN
Общ бюджет: 915 369 BGN
БФП: 457 684 BGN
Общо изплатени средства: 457 684 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 457 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 457 684 BGN
457 684 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 389 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 389 032 BGN
389 032 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 68 653 BGN
68 653 BGN
Финансиране от бенефициента 457 684 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов Трошачо-сортировъчен модул - на годишна база
Индикатор 6 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов Челен товарач - на годишна база
Индикатор 7 (Д) Енергийни спестявания вследствие на Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумно-тръбен слънчев колектор за осигуряване на нуждите от битово горещо водоснабдяване в част от административна сграда на компанията - на годишна база
Индикатор 8 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 9 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 10 (Д) Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции - в лв.
Индикатор 12 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 13 (Д) Създадени работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз