Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0114-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на "ХМГ Агро" ЕООД за площадка "Асарел Медет-Панагюрище""
Бенефициент: "ХМГ Агро" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на "ХМГ Агро" ЕООД за площадка "Асарел Медет-Панагюрище"
Дейности: Извършване на енергиен одит
Визуализация на проекта
Доставка на ДМА – производствено оборудване
Отчитане на проекта
Доставка на ДМА – енергийно ефективно
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
БИМАКС ГРУП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 491 709 BGN
Общ бюджет: 983 418 BGN
БФП: 491 709 BGN
Общо изплатени средства: 491 705 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 491 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 319 611 BGN
2015 172 094 BGN
491 705 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 417 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 271 669 BGN
2015 146 280 BGN
417 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 73 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 942 BGN
2015 25 814 BGN
73 756 BGN
Финансиране от бенефициента 491 709 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов РТ
Индикатор 7 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов КБ
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов КБТ
Индикатор 9 (Д) Енергийни спестявания вследствие на Закупуване и монтаж слънчева инсталация
Индикатор 10 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 11 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 12 (Д) Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 13 (Д) Създадени инвестиции (лева) (брутни инвестиции, направени от подкрепеното предприятие)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз