Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0109-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на енергоефвктивни мерки в "Пелети Енерия" ООД"
Бенефициент: "ПЕЛЕТИ ЕНЕРГИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Брезник
Описание
Описание на проекта: „Внедряване на енергоефективни мерки в „Пелети Енергия” ООД”
Дейности: Обследване за енергийна ефективност
СМР по фасадно топлоизолиране, подмяна на дограма и покривно топлоизолиране
Доставка и въвеждане в експлоатация на два нови нафтови калорифера
Доставка и въвеждане в експлоатация на два нови електродвигателя за нуждите на пелет-пресата
Доставка и въвеждане в експлоатация на нов телескопичен товарач “Бобкат”
Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматична инсталация за подреждане върху палети и опаковане със стреч фолио
Доставка и въвеждане в експлоатация на електрокар
Изграждане на система за БГВ със слънчеви колектори
Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 333 019 BGN
Общ бюджет: 666 037 BGN
БФП: 333 019 BGN
Общо изплатени средства: 332 968 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 333 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 332 968 BGN
2015 0 BGN
332 968 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 283 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 283 023 BGN
2015 0 BGN
283 023 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 945 BGN
2015 0 BGN
49 945 BGN
Финансиране от бенефициента 333 019 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 7 (Д) Изградена топлоизолация на външни фасадни стени
Индикатор 8 (Д) Подменена дограма на външни врати и прозорци
Индикатор 9 (Д) Изграждане на покривна изолация
Индикатор 10 (Д) Доставени и въведени в експлоатация нови нафтови калорифери
Индикатор 11 (Д) Доставени и въведени в експлоатация нови електродвигатели
Индикатор 12 (Д) Доставен и въведен в експлоатация нов телескопичен товарач „Бобкат”
Индикатор 13 (Д) Доставена и въведена в експлоатация автоматична инсталация за подреждане върху палети и опаковане със стреч фолио на полиетиленови чували с дървени пелети – 15 кг.
Индикатор 14 (Д) Доставен и въведен в експлоатация електрокар
Индикатор 15 (Д) Доставена и въведена в експлоатация соларна система за топла вода
Индикатор 16 (Д) Изработена визуализационна табела
Индикатор 17 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз