Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0105-C0001
Номер на проект: К-26-С-76
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност на "Стови 1" ЕООД чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки по сграден фонд и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване"
Бенефициент: "СТОВИ 1" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: „Повишаване енергийната ефективност на “Стови 1“ ЕООД чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки по сграден фонд и въвеждане в експлоатация на ново производствено оборудване“
Дейности: Формиране на звено за управление на проекта
Дейности свързани с визуалната идентификация
Подаване на изготвения финален технически и финансов отчет за изпълнението на Асистента по верификация за преглед и одобрение.
Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сграден фонд
Доставка и монтаж на Високопроизводителна машина за листов офсетов печат
Одит на проекта
Доставка и монтаж на Високопроизводителна машина за топъл печат и преге
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 688 401 BGN
Общ бюджет: 3 369 209 BGN
БФП: 1 684 604 BGN
Общо изплатени средства: 1 684 380 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 684 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 097 461 BGN
2015 586 919 BGN
1 684 380 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 431 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 932 842 BGN
2015 498 881 BGN
1 431 723 BGN
В т.ч. Национално финансиране 252 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 164 619 BGN
2015 88 038 BGN
252 657 BGN
Финансиране от бенефициента 1 688 401 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта дейности по Мярка 1 от опростения енергиен одит
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта дейности по Мярка 2 от опростения енергиен одит
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта дейности по Мярка 3 от опростения енергиен одит
Индикатор 8 (Д) Стикери върху всеки актив закупен по проекта
Индикатор 9 (Д) Информационна табела
Индикатор 10 (Д) Одит на проекта
Индикатор 11 (Д) Финален технически и финансов отчет за изпълнението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз