Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0161-C0001
Номер на проект: ESF-2203-06-11004
Наименование: Транспорт до работа във "Фригопан" ООД
Бенефициент: "Фригопан" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 13.12.2013
Дата на приключване: 01.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Настоящия проект е насочен към насърчаване на географската мобилност на работната сила. Реализацията му ще спомогне да бъдат обхванати наети лица, които пътуват ежедневно до и от работното си място, но нямат възможност да ползват обществен транспорт. Чрез осигуряване на организиран транспорт ще бъдат осигурени предпоставки за запазване на заетостта на лицата
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по управление на проекта и извършване на самото управление В съответствие с Плана за действие по Проекта Управленският екип изработва детайлната разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава график за тяхното изпълнение. В съответствие с направената детайлна разбивка по задачи се утвърждават окончателно отговорниците за тяхното изпълнение и отчитане.
Дейност 2. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място. Организирания транспорт ще се извършва със собствени превозни средства на дружеството. При изготвяне на маршрутите са взети под предвид местоработата до която се предвижда организиран маршрут, с цел оптимизация на линиите по месторабота и местоживеене на работниците. Всичките маршрути са за режим на работа с една смяна. Маршрутите се изпълняват един път на ден. Маршрут 1 Начална точка: с. Царацово, Индустриална зона Гр. Пловдив ж.к. Христо Ботев, ул. Георги Измирлиев №5 Район Централен, бул. Руски №131 Район Централен, Централна гара Район Централен, ул. Тулча №5 Район Западен, ул. Акация №5 Район Централен, ул. Тулча №5 Район Централен, Централна гара Район Централен, бул. Руски №131 ж.к. Христо Ботев, ул. „Георги Измирлиев“ №5 Крайна точка: с. Царацово, Индустриална зона 26.40 км. – дневно 5 дни седмично Изминати за периода 01.04.2013 г./ 31.03.2014 г. – 6 758.40 км ще патува Тойота Корола Версо 2.0 ТД РВ 1492 AP 6+1 Маршрут 2 Начална точка: с. Царацово, Индустриална зона Гр. Пловдив Район Западен, бул. Копривщица №45 Район Западен, бул. Копривщица №72 Район Западен, бул. Пещерско шосе №66 Район Западен, ж.к. Христо Смирненски, ул. Драма №10 Район Западен, ж.к. Христо Смирненски, ул. Драма №15 Район Западен, ж.к. Христо Смирненски, ул. Белица №24 Район Западен, ж.к. Христо Смирненски, ул. Дивна №27 Район Западен, кв. Прослав, ул. Елин Пелин №9 Район Западен, ул. Чернишевски №1 Район Западен, кв. Прослав, ул. Елин Пелин №9 Район Западен, ж.к. Христо Смирненски, ул. Дивна №27 Район Западен, ж.к. Христо Смирненски, ул. Белица №24 Район Западен, ж.к. Христо Смирненски, ул. Драма №15 Район Западен, ж.к. Христо Смирненски, ул. Драма №10 Район Западен, бул. Пещерско шосе №66 Район Западен, бул. Копривщица №72 Район Западен, бул. Копривщица №45 Крайна точка: с. Царацово, Индустриална зона 41.20 км. – дневно 5 дни седмично Изминати за периода 01.04.2013 г./ 31.03.2014 г. – 10 547.20 км ще пътува Ситроен Джъмпер РВ 4726 MX 8+1 Маршрут 3 Начална точка: с. Царацово, Индустриална зона Гр. Пловдив Район Централен, ул. Никола Петков 31 Район Централен, ул. Филип Македонски 34 Район Южен, ж.к. Христо Ботев – север, ул. Архимандрит Евлоги №22 Район Южен, ж.к. Христо Ботев – север, ул. Македония №11 Район Южен, ж.к. Христо Ботев – север, ул. Кичево №26 Район Южен, ж.к. Христо Ботев – юг, ул. Александър Стамболийски №82 Район Южен, ж.к. Южен, ул. Братя Шкорпил №6 Район Южен, ж.к. Южен, ул. Димо Хаджидимов №10 Район Южен, ж.к. Южен, ул. Братя Шкорпил №6 Район Южен, ж.к. Христо Ботев – юг, ул. Александър Стамболийски №82 Район Южен, ж.к. Христо Ботев – север, ул. Кичево №26 – Район Южен, ж.к. Христо Ботев – север, ул. Македония №11 Район Южен, ж.к. Христо Ботев – север, ул. Архимандрит Евлоги №22 Район Централен, ул. Филип Македонски 34 Район Централен, ул. Никола Петков 31 Крайна точка: с. Царацово, Индустриална зона 34.30 км. – дневно 5 дни седмично Изминати за периода 01.04.2013 г./ 31.03.2014 г. – 8 780.80 км ще пътува Фолксваген Транспортер РВ 4117 BK 8+1 Маршрут 4 Начална точка: с. Царацово, Индустриална зона Гр. Пловдив Район северен, Шекер махала, бул. Васил Априлов №137 Район Източен, ж.к. Изгрев, ул. Клен №6 Район Източен, ж.к. Изгрев, ул. Зенит №23 Район Тракия, ж.к. Тракия, Блок №29 Район Тракия, ж.к. Тракия, Блок №157 Район Тракия, ж.к. Тракия, Блок №29 Район Източен, ж.к. Изгрев, ул. Зенит №23 Район Източен, ж.к. Изгрев, ул. Клен №6 Район северен, Шекер махала, бул. Васил Априлов №137 Крайна точка: с. Царацово, Индустриална зона 37.10 км. – дневно 5 дни седмично Изминати за периода 01.04.2013 г./ 31.03.2014 г. – 9 497.60 км ще пътува Мерцедес Спринтер 312Д РВ 2862 AC 8+1 Маршрут 5 Начална точка: с. Царацово, Индустриална зона Гр. Пловдив Район Северен, бул. Дунав №5 Район Северен, кв. Филипово, ул. Васил Левски №101 Район Северен, ж.к. Гагарин, ул. Ален Мак №36 Район Северен, ж.к. Гагарин, бул. България №34 Район Северен, ж.к. Гагарин, ул. Ален Мак №36 Район Северен, кв. Филипово, ул. Васил Левски №101 Район Северен, бул. Дунав №5 Крайна точка: с. Царацово, Индустриална зона 19.80 км. – дневно 5 дни седмично Изминати за периода 01.04.2013 г./ 31.03.2014 г. – 5 068.80 км ще пътува Тойота Корола Версо 2,0 ТД РВ 3157 AC 6+1 Маршрут 6 Начална точка: с. Царацово, Индустриална зона Гр. Пловдив Район Централен, бул. 6-ти септември №232 Район Централен, бул. Източен №125 Район Източен, ж.к. Гладно поле, ул. Ген. Радко Димитриев №13 Район Източен, ж.к. Гладно поле, бул. Цариградско шосе №60 Район Централен, кв. Съдийски, ул. Стадион №14 Район Тракия, ж.к. Тракия, Блок №202 Район Тракия, ж.к. Тракия, Блок №8 Район Тракия, ж.к. Тракия, Блок №202 Район Централен, кв. Съдийски, ул. Стадион №14 Район Източен, ж.к. Гладно поле, бул. Цариградско шосе №60 Район Източен, ж.к. Гладно поле, ул. Ген. Радко Димитриев №13 Район Централен, бул. Източен №125 Район Централен, бул. 6-ти септември №232 Крайна точка: с. Царацово, Индустриална зона 41.40 км. – дневно 5 дни седмично Изминати за периода 01.04.2013 г./ 31.03.2014 г. – 10 598.40 км ще пътува Дачия Логан РВ 4338 MM 6+1 Маршрут 7 Начална точка: с. Царацово, Индустриална зона Гр. Пловдив Район Централен, ул. Атанас Каменаров № Район Централен, бул. Руски №27 Район Централен, кв. Каменица, ул. Богомил №33 Район Южен, ж.к. Христо Ботев – север, ул. Григор Пърличев №28 Район Тракия, ж.к. Тракия, Блок №152 Район Тракия, ж.к. Тракия, Блок №274 Район Тракия, ж.к. Тракия, Блок №152 Район Южен, ж.к. Христо Ботев – север, ул. Григор Пърличев №28 Район Централен, кв. Каменица, ул. Богомил №33 Район Централен, бул. Руски №27 Район Централен, ул. Атанас Каменаров №3 Крайна точка: с. Царацово, Индустриална зона 41.20 км. – дневно 5 дни седмично Изминати за периода 01.04.2013 г./ 31.03.2014 г. – 10 547.20 км ще пътува Дачия Логан РВ 7608 MP 6+1 Маршрут 8 Начална точка: с. Царацово, Индустриална зона Гр. Пловдив Район Централен, бул. Марица №8 Район Южен, кв. Христо Ботев – север, ул. Петър Стоев №36 Район Южен, кв. Христо Ботев – север, ул. Петър Стоев №30 Район Южен, кв. Христо Ботев – север, ул. Скопие №92 Район Южен, кв. Христо Ботев – юг, ул. Пере Тошев №109 Район Южен, Комплекс Южен полъх, бул. Александър Стамболийски №129 Район Южен, кв. Христо Ботев – юг, ул. Пере Тошев №109 Район Южен, кв. Христо Ботев – север, ул. Скопие №92 Район Южен, кв. Христо Ботев – север, ул. Петър Стоев №30 Район Южен, кв. Христо Ботев – север, ул. Петър Стоев №36 Район Централен, бул. Марица №8 Крайна точка: с. Царацово, Индустриална зона 34.50 км. – дневно 5 дни седмично Изминати за периода 01.04.2013 г./ 31.03.2014 г. – 8 832.00 км ще пътува Дачия Логан РВ 7607 MP 6+1 Маршрут 9 Начална точка: с. Царацово, Индустриална зона Гр Пловдив Район северен, Шекер махала, бул. Васил Априлов №137 Район Южен, ж.к. Христо Ботев – северен, ул. Даме Грув №9 Район Южен, ж.к. Христо Ботев – юг, бул. Никола Вапцаров №89 Район Южен, ж.к. Христо Ботев – юг, бул. Никола Вапцаров №85 Район Южен, ж.к. Христо Ботев – юг, бул. Никола Вапцаров №89 Район Южен, ж.к. Христо Ботев – северен, ул. Даме Грув №9 Район Северен, Шекер махала, бул. Васил Априлов №137 Крайна точка: с. Царацово, Индустриална зона 26.10 км. – дневно 5 дни седмично Изминати за периода 01.04.2013 г./ 31.03.2014 г. – 6 681.60 км ще пътува Грейт Уол РВ 0092 РР 3+1 Маршрут 10 Начална точка: с. Царацово, Индустриална зона Гр. Пловдив Район Северен, Шекер махала, бул. Васил Априлов №137 Район Северен, ж.к. Захарна фабрика, бул. Васил Априлов №119 Район Северен, кв. Филипово, ул. Иван Драсов №28 Район Северен, ж.к. Захарна фабрика, бул. Васил Априлов №119 Район Северен, Шекер махала, бул. Васил Априлов №137 Крайна точка: с. Царацово, Индустриална зона 16.60 км. – дневно 5 дни седмично Изминати за периода 01.04.2013 г./ 31.03.2014 г. – 4 249.60 км ще пътува Грейт Уол РВ 0093 РР 3+1 Планираните маршрути са максимално оптимизирани по местоживеене на работници и тяхната настояща месторабота.
Дейност 3. Провеждане на процедури за избор на изпълните по ПМС 69/2013 г. 1.Ще бъдат проведени процедури за избор на доставчик на гориво за превозните средства /бензин и дизел/. Стойността на необходимите количества надвишават значително стойностните прагове, поради което се налага провеждане на процедура по ПМС 69/2013 г. 2.Избор на доставчик на информационни материали и провеждане на информационна кампания. Дружеството няма необходими машини с които да разпечата и изготви необходимите информационни материали с които да се осъществят дейностите по публичност /брошури, табели, стикери/.
Дейност 4. Осъществяване на мерки за публичност и информираност. Провеждане на две информационни събития – встъпително и заключително относно заложените цели по проекта и отчитане изпълнението им, включително популяризиране приноса на ЕСФ за изпълнението на този проект. Информационни стикери на автомобилите извършващи превоза до и от работното място, с цел достигане на широк кръг от хора приноса на ЕС ЕСФ. Информационни брошури, относно проекта и постигнатите резултати. Те ще бъдат раздавани на партньори и клиенти на дружеството. Информационна табела поставена на видимо място на фасадата, на работното място до което се извършва превоз на работници и служители.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Петрол АД
„Арканум“ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 900 BGN
Общ бюджет: 21 079 BGN
БФП: 21 079 BGN
Общо изплатени средства: 21 077 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 239 BGN
2015 2 839 BGN
21 077 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 503 BGN
2015 2 413 BGN
17 916 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 736 BGN
2015 426 BGN
3 162 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз