Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0255-C0001
Номер на проект: ESF-2203-02-02001
Наименование: Транспорт до работа във "ФОРТ НОКС СЪРВИСИС" ООД
Бенефициент: "ФОРТ НОКС СЪРВИСИС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Настоящия проект е насочен към насърчаване на географската мобилност на работната сила. Реализацията му ще спомогне да бъдат обхванати наети лица, които пътуват ежедневно до и от работното си място, но нямат възможност да ползват обществен транспорт. Чрез осигуряване на организиран транспорт ще бъдат осигурени предпоставки за запазване на заетостта на лицата
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по управление на проекта и извършване на самото управление В съответствие с Плана за действие по Проекта Управленският екип изработва детайлната разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава график за тяхното изпълнение. В съответствие с направената детайлна разбивка по задачи се утвърждават окончателно отговорниците за тяхното изпълнение и отчитане.
Дейност 2. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място. Организирания транспорт ще се извършва със собствени превозни средства на дружеството. Комплексите които се подържат и обслужват са разположени в курортни комплекси, където работната ръка недостига и е необходимо да се извършват ежедневни трудови пътувания на заетите в дружеството. Маршрутите обхващат всичките 12 /дванадесет/ комплекса в които дружеството осъществява своята дейност. При изготвяне на маршрутите са взети под предвид местоположенията на всички обслужвани комплекси до които се предвижда организиран маршрут, с цел оптимизация на линиите по месторабота и местоживеене на работниците. Всичките маршрути са за режим на работа с една смяна. Маршрутите се изпълняват един път на ден. Маршрут 1 по линията ж.к. Меден рудник, гр.Бургас- Ж.к. Лазур, гр.Бургас- Ж.к. Изгрев, х-л Мираж, гр.Бургас- Ж.к. Изгрев, бл.55, бл. 34- Кв.Сарафово, гр.Бургас- Гр.Ахелой- К.к. Слънчев бряг, Грийн форт-раб. Място- Гр. Свети Влас, Марина и Панорама Форт –работно място- К.к. Елените Мессамбрия-Привиледж Форт –работно място- Гр. Свети Влас Марина и Панорама Форт –работно място- К.к. Слънчев бряг, Грийн форт-раб. Място- Гр.Ахелой- Кв.Сарафово, гр.Бургас- Ж.к. Изгрев, бл.55, бл. 34- Ж.к. Изгрев, х-л Мираж, гр.Бургас- Ж.к. Лазур, гр.Бургас- ж.к. Меден рудник, гр.Бургас. Имаме едносменен режим на работа През периода 15.04-30.09 Хюндай Каунти А 93 09 ВХ, с места 28+1 се движи по 6 дни седмично, а в останалата част на годината по 5 дни седмично. В периода 15.04-30.09, по маршрута започва да се движи Микробус Тойота с места 7+1, поради увеличения брой на персонала. Маршрут 2 по линия ж.к. Меден рудник, гр.Бургас- Ул. „Христо Ботев”, гр.Бургас- Бул. Сан Стефано, гр.Бургас- Бул. Демокрация, гр.Бургас- Гр.Поморие, нова част- К.к. Слънчев бряг, Грийн форт-раб. Място- Гр. Свети Влас, Марина и Панорама Форт –работно място- К.к. Елените Мессамбрия-Привиледж Форт – работно място- Гр. Свети Влас, Марина и Панорама Форт –работно място- к.к. Слънчев бряг, Грийн форт-раб. Място- Гр.Поморие, нова част- Бул. Демокрация, гр.Бургас- Бул. Сан Стефано, гр.Бургас- Ул. „Христо Ботев”, гр.Бургас- ж.к. Меден рудник, гр.Бургас. В целия период на дейността Хюндай Н1 А 93 07 ВХ, с места 8+1 ще се движи 6 дни седмично, а в периода 15.04-30.09, по маршрута ще пътува Хюндай Каунти А 93 05 ВХ, който е с брой места 24+1, отново това се налага поради нарасналата заетост на комплексите, които обслужва дружеството и нарасналия брой на перонала. Маршрут 3 по линия с.Оризаре, обл.Бургас- гр.Свети Влас, к-с Панорама и Марина Форт – работно място- с.Оризаре, обл.Бургас. По маршрута пътува Фолксваген транспортер А 94 08 ВХ, с брой места 8+1 ще се движи 6 дни седмично, а в периода 15.04-30.09, а в останалата част от годината по 5 дни седмично. Маршрут 4 по линия с. КОШАРИЦА, обл.Бургас- к.к. Слънчев бряг, к-с Несебар и Холидей- работно място- к.к. Слънчев бряг Голдън форт- работно място- к.к. Слънчев бряг, к-с Несебар и Холидей- - работно място- с. КОШАРИЦА, обл.Бургас. По маршрута пътува Фолксваген транспортер А 93 28, с брой места 8+1 ще се движи 6 дни седмично, а в периода 15.04-30.09, а в останалата част от годината по 5 дни седмично. Маршрут 5 по линия Гр. Несебър нова част, общ.Бургас- общ. Бургас, с.Равда, к-с Ревиера Форт-работно място- к.к. Слънчев бряг, к-с Холидей-Несебър Форт-работно място- к.к. Слънчев Бряг, к-с Голдън Форт– работно място- к.к. Слънчев бряг, к-с Холидей-Несебър Форт-работно място- общ. Бургас, с.Равда, к-с Ревиера Форт-работно място- Гр. Несебър нова част, общ.Бургас Ситроен Пикасо А 93 51 ВХ с брой места 6+1 ще се движи 6 дни седмично, а в периода 15.04-30.09, а в останалата част от годината по 5 дни седмично. Маршрут 6 по линия ул. Фердинанова и ул. Хр.Ботев, гр.Бургас- Гр.Бургас, ж.к. Изгрев- Гр.Бургас, кв. Сарафово, ул.Ангел Димитров- к.к. Слънчев Бряг, к-с Голдън форт – работно място- Гр.Бургас, кв. Сарафово, ул.Ангел Димитров- Гр.Бургас, ж.к. Изгрев- ул. Фердинанова и ул. Хр.Ботев, гр.Бургас. Хюндай Атос А 50 08 ВТ, с брой места 4+1 ще се движи 6 дни седмично, а в периода 15.04-30.09, а в останалата част от годината по 5 дни седмично. Маршрут 7 по линията с. Топчийско, общ.Бургас- с. Руен, общ. Бургас- С.Оризаре, общ.Бургас- к.к. Слънчев Бряг, сп.Форт Нокс /офис/ – работно място- к.к. Слънчев Бряг, Орхидея Форт -работно място- К.к. Елените Мессамбрия-Привиледж Форт –работно място- к.к. Слънчев Бряг, Орхидея Форт -работно място- к.к. Слънчев Бряг, сп.Форт Нокс /офис/ – работно място- С.Оризаре, общ.Бургас- с. Руен, общ. Бургас- с. Топчийско, общ.Бургас Автобус Сетра С 215 Х , с рег. Ном. А 2122ВК, с брой места 53+1 ще се движи всекидневно по зададения маршрут в предвид целогодишния режим на работа на комплексите ни. Среден брой дневно превозвани работници 33 души. Заложената в бюджета разходна норма на автобуса е 25 л/100км., въпреки реалния му разход от над 35 л./100 км., поради наложения праг по програмата. Маршрут 8 по линия с. Ябълчево, общ.Бургас- С.Преображенци, общ.Бургас- С.Гълъбец, общ. Бургас- к.к. Слънчев Бряг, сп.Форт Нокс /офис/ – работно място- к.к. Слънчев Бряг, Несебър Форт Клуб-работно място- К.к. Елените Мессамбрия-Привиледж Форт –работно място- к.к. Слънчев Бряг, Несебър Форт Клуб-работно място- к.к. Слънчев Бряг, сп.Форт Нокс /офис/ – работно място- С.Гълъбец, общ. Бургас- С.Преображенци, общ.Бургас- с. Ябълчево, общ.Бургас Автобус Сетра С 215 ХР, с рег.ном. А 9115КР, с брой места 56+1 ще се движи всекидневно по зададения маршрут в предвид целогодишния режим на работа на комплексите ни. Среден брой дневно превозвани работници 33 души. Заложената в бюджета разходна норма на автобуса е 25 л/100км., въпреки реалния му разход от над 35 л./100 км., поради наложения праг по програмата. Маршрут 9 по линия с. Руен, общ.Бургас- к.к. Слънчев Бряг, сп.Форт Нокс /офис/ – работно място- к.к. Слънчев Бряг, Холидей Форт -работно място- К.к. Елените Мессамбрия-Привиледж Форт –работно място- к.к. Слънчев Бряг, Холидей Форт -работно място- к.к. Слънчев Бряг, сп.Форт Нокс /офис/ – работно място- с. Руен, общ.Бургас Автобус Сетра С 212 Х, с рег.ном.А 5369АР, с брой места 45+1 ще се движи всекидневно по зададения маршрут в предвид целогодишния режим на работа на комплексите ни. Среден брой дневно превозвани работници 33 души. Заложената в бюджета разходна норма на автобуса е 25 л/100км., въпреки реалния му разход от над 35 л./100 км., поради наложения праг по програмата. По маршрути 7, 8 и 9 въпреки капацитета на автобусите се превозват средно по 33 души, причината за незапълнения капацитет на автобусите са специфичното разположение на тези населени места, които са началните спирки и местоработите на работниците които превозват. Планираните маршрути са максимално оптимизирани по местоживеене на работници и техните настоящи местоработи.
Дейност 3. Провеждане на процедури за избор на изпълните по ПМС 69/2013 г. 1.Ще бъдат проведени процедури за избор на доставчик на гориво за превозните средства /бензин и дизел/. Стойността на необходимите количества надвишават значително стойностните прагове, поради което се налага провеждане на процедура по ПМС 69/2013 г. 2.Избор на доставчик на информационни материали и провеждане на информационна кампания. Дружеството няма необходими машини с които да разпечата и изготви необходимите информационни материали с които да се осъществят дейностите по публичност /брошури, табели, стикери/.
Дейност 4. Осъществяване на мерки за публичност и информираност. Провеждане на две информационни събития – встъпително и заключително относно заложените цели по проекта и отчитане изпълнението им, включително популяризиране приноса на ЕСФ за изпълнението на този проект. Информационни стикери на автомобилите извършващи превоза до и от работното място, с цел достигане на широк кръг от хора приноса на ЕС ЕСФ. Информационни брошури, относно проекта и постигнатите резултати. Те ще бъдат раздавани на партньори и клиенти на дружеството. Информационни табели поставени на видимо място на фасадата, на всяко едно работно място до което се извършва превоз на работници и служители.
Дейност 5. Одит на проекта. Изпълнението на тази дейност се налага от необходимостта за независима външна преценка на допустимостта и правилността на направените проектни разходи. Ще бъде сключен договор със сертифициран одитор, който ще проведе удостоверяването на направените разходи и тяхната коректност. Предвижда се изготвяне на одитен доклад съгласно Закона за независимия финансов одит. Целтта на независимият финансов одит е чрез съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, да се изрази независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство при осъществяването на горецитирания проект.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ОМВ България ООД
АНТЕРА ООД
ОНИМА 3 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 175 677 BGN
Общ бюджет: 99 294 BGN
БФП: 99 294 BGN
Общо изплатени средства: 99 271 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 135 BGN
2015 64 136 BGN
99 271 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 865 BGN
2015 54 515 BGN
84 381 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 270 BGN
2015 9 620 BGN
14 891 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз