Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1156-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02104
Наименование: Създаване на ФЕНИКС СМ ЕООД - мострена зала за щори и дограма
Бенефициент: ФЕНИКС СМ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да се стартира самостоятелната стопанска дейност на мострена зала за щори и дограма в гр. Варна, целяща да допринесе за утвърждаването на иновативен бизнес модел в търговията и обслужването на клиенти в областта на матералите за повишаване на енергиината ефективност на сградите и тяхното интериорно и екстериорно оформление. Да се повиши икономическата активност на лицето - кандидат чрез развитие на предприемачество, интеграция и подобряване на качеството на живот
Дейности: 1. Осигуряване на ефективно управление на проекта. Ще се сформира екип за управление на проекта от ръководител и счетоводител с доказан опит в управлението и отчитането на проекти. Екипа за управление ще стартира реализацията на проекта, ще отговаря за отчетността, ще следи за поставените цели и заложените индикатори, ще изготвя всички видове счетоводни, финансови, технически и периодични доклади свързани с изпълнението на проекта, ще разработи методика на работа при обявяване на тръжни роцедури и закупуване на активи.
2. Осигуряване на публичност и визуализация на проекта и информиране на обществеността за отпуснатата БФП Дейността ще включва следните етапи: 1. Изработка и монтаж на информационна табела 2. Изработка на информационни стикери, поставени върху цялото закупено по проекта оборудване. 3. Изработка на информационни флаери. 4. Планира се информиране на обществеността за средствата по програмата и чрез фейсбук профила и уеб-сайта на фирмата.
3. Подготовка на стратегия за стартирането на самостоятелна стопанска дейност на предприятието Ще се използва опита и подкрепата на консултантски фирми в областта на финансите, правото, маркетинга, рекламата, ценообразуването на услугата с цел успешен старт на предприятието.
4. Наемане на търговско помещение за дейността на фирмата. Ще се търси малък магазин 20-30 кв.м , в който ще се обособи офис част за обработка на информация и работа с клиенти и свободно пространство на което да се разположат мострите. Трябва да бъде помещение в централната част на града с добър човекопоток и с удобно място за паркиране, с големи витрини и място за външна табела. По този начин ще се постигне добра разпознаваемост и увеличение на продажбите. По възможност ще се търси и близка локация на банка, тъй като стоките ще се предлагат с кредит „Енергиина Ефективност”.
5. Оборудване на новосъздаденото предприятие с необходимите за дейността техника, мебели, материали и консумативи. Ще се закупият следните ДМА: 1. Лаптоп 15,6” - 2 бр (по един за управителя и техническия сътрудник) - ще се използва за актуализиране на стоките в интернет магазина и качване на снимки с нови артикули. На него ще работи складов софтуер за контрол на плащанията, продажбите, заявките и доставките. Критерии към конфигурациите на компютрите - да са съвременни(а не морално остарели) за да не се налагат в близко бъдеще разходи за обновяване на хард и софтуер. Да са надежни и при натоварен режим на работа-бизнес клас,бързи и с голяма памет за съхранение на данни. Бързината при обработка на големи масиви от информация е от съществено значение за успеха в дейността ни, тъй като броя на предлаганите артикули е голям (над 2 000 вида). По един компютър за всяка работна позиция, аналогични с цел взаимозаменяемост при необходимост. Избрана е преносима версия комютър (лаптоп) с цел по лесна работа и онагледяване на офертите при посещения на клиенти и обекти извън магазина. 2. Мултифункционално устройство – на него ще се копира, принтира и сканира цялата необходима документация, оферти, договори, табели и др.. Избрано е лазерно копирно устройство поради ниската себестойност на отпечатана страница и евтиния консуматив за него. 3. Касов апарат с терминал за връзка с НАП – ще се използва при направени плащания от проджби. Избрана е мобилна версия поради възможността да се правят плащания при клиенти на мястото на доставка. 4. Лазерна рулетка и лазерен нивелир – необходими за правилното смъкване на размерите и качествения монтаж на поръчаната от клиента дограма. 5. Фотоапарат – ще се използва за снимки при оглед на обекти за монтаж на дограма с цел по ясна престава на производителя за мястото на монтаж, за актуализиране на снимки на нови продукти в интернет сайта. 6. Предвидено е минимално количество столове, шкафове, бюро и контейнер за обзавеждането на магазина, където ще се изготвят офертите и ще се провеждат срешите с клиенти. Ще се закупят следните материали: Поставки за документи, перфоратор, телбод и печат – необходими за ежедневната работа на офиса и мостри на всички предлагани профили дограма – прозорци, врати, подпрозоречни дъски, обков и на всички предлагани щори. В магазина ще се работи единствено с тези мостри, тъй като всяка поръчка е по индивидуални размери на клиента и се изработва за него, така че няма възможност за складови наличности. Ще се закупят следните консумативи: Папки, джобове, хартия и тонер за мулти функционалното устройство, които ще се използват за изработване на оферти, договори с достачици и клиенти, отпечатване на табели за стоката и др.
6. Наемане на персонал Първоначално, тъй като фирмата няма да има големи приходи Управителя на фирмата ще бъде самоусигуряващо се лице и няма да получава трудово възнаграждение.Той ще отговаря за цялостното функциониране на фирмата, свързано с управление, продажби и връзка с клиенти. Той ще изпълнява ролята и на търговски пътник и ще посещава всички възможни потенциални клиенти – строителни фирми, магазини за обзавеждане, крайни клиенти, ще работи активно и с представители на етажната собственост на блоковете с необходимост от саниране. С цел успешното административно обслужване на магазина ще бъде назначен и един Технически сътрудник на осем часов работен ден.Това е много важна позиция за конкурентното стъпване на пазара на фирмата, затова ще се назначи човек с опит в областта на обслужването на клиенти, изготвяне на оферти и продажба на технически материали и подходящо образование. Служителя ще премине първоначално обучение, което ще се проведе от управителя.
7. Изработване на интернет сайт. Предвижда се изработването на итерактивен сайт с описание дейността на фирмата, възможност всеки клиент на фирмата сам да сметне цената на дограмата, контрол на поръчаните количества и възможност за продажба на стоки и ваучери за услуги, с включен модул за разплащане. Тук ще се продават и резервни части за дограма, като дръжки, панти и др. Това ще популяризира дейността на фирмата и ще увеличи продажбите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 999 BGN
Общ бюджет: 19 818 BGN
БФП: 19 818 BGN
Общо изплатени средства: 19 818 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 000 BGN
2015 6 818 BGN
19 818 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 050 BGN
2015 5 795 BGN
16 845 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 950 BGN
2015 1 023 BGN
2 973 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз