Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0096-C0001
Номер на проект: ТА-2013-KPOS-PP-93
Наименование: Осигуряване на основните заплати и допълнителни възнаграждения, включително дължимите към тях задължителни социални и здравни осигуровки на служителите от дирекции КПОС и ФЕСОС
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2013
Начална дата: 03.12.2013
Дата на приключване: 28.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на основните заплати и допълнителни възнаграждения, включително дължимите към тях задължителни социални и здравни осигуровки на служителите от дирекции КПОС и ФЕСОС
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 638 354 BGN
Общ бюджет: 4 142 733 BGN
БФП: 4 142 733 BGN
Общо изплатени средства: 4 142 733 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 142 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 309 184 BGN
2014 3 583 080 BGN
2015 250 469 BGN
4 142 733 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 521 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 262 806 BGN
2014 3 045 618 BGN
2015 212 899 BGN
3 521 323 BGN
В т.ч. Национално финансиране 621 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 378 BGN
2014 537 462 BGN
2015 37 570 BGN
621 410 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз