Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0062-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийната ефективност - предпоставка за успех"
Бенефициент: "Екселпак България" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: "Енергийната ефективност - предпоставка за успех"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за производство на петслоен термосвиваем би-аксиално ориентиран филм
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Термопомпена сиситема за климатизация
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Извършване на енергиен одит
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 967 250 BGN
Общ бюджет: 3 928 111 BGN
БФП: 1 964 055 BGN
Общо изплатени средства: 1 964 055 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 964 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 964 055 BGN
2015 0 BGN
1 964 055 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 669 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 669 447 BGN
2015 0 BGN
1 669 447 BGN
В т.ч. Национално финансиране 294 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 294 608 BGN
2015 0 BGN
294 608 BGN
Финансиране от бенефициента 1 967 250 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 Използване на общи и специализирани консултантски услуги; Обследване на енергийната ефективност на
Индикатор 8 Намаляване на емисиите на СО2;
Индикатор 9 Създадени нови работни места (брой, вкл. мъже и жени, изчислени на пълен работен ден)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз