Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0109-C0001
Номер на проект: Д01-351/09.10.2012
Наименование: Разбирам и приемам
Бенефициент: Земеделска професионална гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" - Сандански
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Общи цели на проекта: Засилване на мотивацията за активно включване в образователния процес на групите в неравностойно положение в ЗПГ Сандански. Улесняване на достъпа до качествено образование и развитие на процеса на интеграция на децата от етническите малцинства, чрез обвързването му със съхраняването и развиването на културната идентичност на учениците от етническите малцинства посредством извънкласни дейности.
Дейности: Подготовка Дейност 1 Организация и управление на проекта
Изпълнение Дейност 1 Организация и управление на проекта
Подготовка Дейност 2 Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда
Изпълнение Дейност 2 Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда
Подготовка Дейност 3 Клуб “Традиционна циганска култура”
Изпълнение Дейност 3 Клуб “Традиционна циганска култура”
Подготовка Дейност 4 Клуб „Всички различни – всички равни”
Изпълнение Дейност 4 Клуб „Всички различни – всички равни”
Подготовка Дейност 5 Клуб „Етноновини”
Изпълнение Дейност 5 Клуб „Етноновини”
Подготовка Дейност 6 Клуб „Кулинарно пътешествие в света на етносите”
Изпълнение Дейност 6 Клуб „Кулинарно пътешествие в света на етносите”
Подготовка Дейност 7 Клуб „Заедно към бъдещето”
Изпълнение Дейност 7 Клуб „Заедно към бъдещето”
Подготовка Дейност 8 Клуб „Действена добродетел”
Изпълнение Дейност 8 Клуб „Действена добродетел”
Подготовка Дейност 9 Работа с родители на ученици от етнически малцинствени групи
Изпълнение Дейност 9 Работа с родители на ученици от етнически малцинствени групи
Подготовка Дейност 10 Информационна кампания „Толерантни към себе си, толерантни към другите”
Изпълнение Дейност 10 Информационна кампания „Толерантни към себе си, толерантни към другите”
Подготовка Дейност 11 Публичност и визуализация на проекта
Изпълнение Дейност 11 Публичност и визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПРЕС ПРОДУКТ ЛАЙН" ООД
"Тренинг Фактори" ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 450 BGN
Общ бюджет: 102 368 BGN
БФП: 102 368 BGN
Общо изплатени средства: 102 368 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 102 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 200 BGN
2013 55 803 BGN
2014 25 365 BGN
2015 0 BGN
102 368 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 020 BGN
2013 47 433 BGN
2014 21 560 BGN
2015 0 BGN
87 012 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 180 BGN
2013 8 370 BGN
2014 3 805 BGN
2015 0 BGN
15 355 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 2 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз