Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.07-0001-C0001
Номер на проект: DIR-510211621-6-50
Наименование: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново"
Бенефициент: Община Малко Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 26.09.2012
Начална дата: 24.10.2012
Дата на приключване: 01.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Малко Търново
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново.
Дейности: Дейност 3: Строително-монтажни работи Разходите за машини и съоръжения са на стойност 1 285 508.72лв. и са включени към Дейност 3.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения
Дейност 7: Надзор по време на строителство Под-дейност-7.1 строителен надзор Под-дейност-7.2 авторски надзор
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1 Управление на проекта Под-дейност 5.2 Публичност
Дейност 1: Проучване и проектиране
Дейност 6: Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 158 675 BGN
Общ бюджет: 6 313 542 BGN
БФП: 5 997 865 BGN
Общо изплатени средства: 5 448 079 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 997 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 231 735 BGN
2014 1 656 418 BGN
2015 2 559 926 BGN
5 448 079 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 098 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 046 975 BGN
2014 1 407 955 BGN
2015 2 175 938 BGN
4 630 868 BGN
В т.ч. Национално финансиране 899 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 184 760 BGN
2014 248 463 BGN
2015 383 989 BGN
817 212 BGN
Финансиране от бенефициента 318 601 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население обслужвано от регионалната система.
Индикатор 2 Количество отпадъци, третирано в регионалната система ежегодно.
Индикатор 3 Рециклирани и оползотворени отпадъци в региона.
Индикатор 4 Новосъздадени работни места депо – Мъже
Индикатор 5 Новосъздадени работни места депо – жени
Индикатор 6 Външни услуги, охрана депо Разделно събиране
Индикатор 7 Изградена регионална система за управление на отпадъците.
Индикатор 8 Изградено и въведено в експлоатация регионално депо.
Индикатор 9 Въведена в експлоатация мобилна линия за сортиране.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз