Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
 

Бенефициент
Класификатор


Всички A Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
           
Име / СъкращениеБрой проектиОбща сумаРеално изплатени суми
121540285 Българска Фондация Биоразнообразие - София (БФБ)2 931 961 932 034
101619985 Басейнова дирекция Западнобеломорски район -Благоевград (БДЗБРБ)2 11 224 245 10 336 136
121244539 "Българско дружество за защита на птиците" гр. София (Българско дружество за защита на приците)1 28 160 28 160
114597909 Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен (БДДРП)1 634 037 634 037
103776654 Басейнова дирекция Черноморски район - Варна (БДЧРВ)1 2 005 739 1 847 036
115756766 Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БДИБРП)1 2 393 868 2 356 198
175054080 ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България (ВВФ България)1 1 249 814 1 249 814
129010164 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН)2 147 186 907 144 395 343
175544209 Дирекция Природен парк "Беласица" (ДПП "Беласица")2 2 154 209 2 111 184
101549540 Дирекция Национален Парк - Пирин (ДНП - Пирин)1 15 031 477 14 640 422
107061359 Дирекция Национален Парк "Централен Балкан" (ДНП "Централен Балкан")4 10 081 971 10 078 096
101157692 Дирекция Национален парк Рила (ДНП - Рила)3 15 169 764 14 817 880
130044740 Дирекция на Природен Парк „Витоша”3 5 936 226 5 882 845
121148188 Дирекция на Природен парк Врачански Балкан2 3 639 501 3 639 501
114546416 Дирекция на Природен парк Персина1 1 602 714 1 602 714

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>
Общо: 225

Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
При натискане на ПОДЧЕРТАНО ЗАГЛАВИЕ на колона, данните в нея се подреждат по възходящ или низходящ ред.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз