Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
 

Бенефициент
Класификатор


Всички A Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
           
Име / СъкращениеБрой проектиОбща сумаРеално изплатени суми
000695025 Администрация на Министерски съвет47 38 621 827 38 616 849
131236380 Агенция по обществени поръчки (АОП)1 1 010 669 1 010 669
000695089 Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ)1 5 187 361 5 187 361
130453541 Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)1 2 319 089 2 319 089
129010068 Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)" (АФКОС - МВР)1 343 684 343 795
175618225 Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" (ИА ОСЕС)8 12 973 722 12 973 722
0006952350214 Министерство на вътрешните работи - САД "ПУБ"2 1 559 245 1 559 247
000695317 Министерство на здравеопазването (МЗ)1 1 057 133 1 057 133
0006954060001 "Министерство на финансите" (МФ)5 3 326 556 3 326 829
000695235 Министерство на вътрешните работи (МВР)1 318 639 318 653
000695406 Министерство на финансите (МФ)24 12 551 596 11 823 126
176789453 Министерство на икономиката1 730 505 730 505
121399226 Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)2 12 487 649 12 486 888
000193115 Община Враца1 451 020 450 920
000291591 ОБЩИНА ЛОВЕЧ1 481 488 479 879

<< Предишна 1 2 3 Следваща >>
Общо: 41

Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
При натискане на ПОДЧЕРТАНО ЗАГЛАВИЕ на колона, данните в нея се подреждат по възходящ или низходящ ред.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз