Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831467860 Сдружение за дивата природа „Балкани” - гр. София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София 1421 София, ул. Цанко Церковски, 67, вх. В, ап. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк "Витоша" - Фаза II" BG161PO005-3.0.07-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз