Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130044740 Дирекция на Природен Парк „Витоша”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1303,ул. Антим І 17
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Публично-частни партьорства - в услуга на природата и хората 10.02.2009 384 389 384 389 0 384 389 12,00 Приключен
Изпълнение по приоритетни дейности от плана за управление на ПП Витоша 31.07.2009 708 886 708 886 0 762 209 53,30 Приключен
"Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк "Витоша" - Фаза II" 17.01.2012 1 591 882 1 591 882 0 1 591 882 48,17 Приключен
Дейности по устойчиво упралвение на природен парк "Витоша" 30.07.2012 3 635 458 3 635 458 0 3 528 754 47,70 Приключен
Повишаване на квалификацията и разширяване компетентността на служителите от ДПП „Витоша”, чрез обучения 09.05.2014 41 329 41 329 0 41 329 10,13 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз