Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831108786 "ТМ-АУТО" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, бул. "Цариградско шосе" No.163




Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Въвеждане на интегрирана система за управление на ресурсите за повишаване конкурентоспособността на ТМ Ауто ЕООД 27.04.2012 198 859 149 144 50 409 149 144 18,00 Приключен



Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк "Витоша" - Фаза II" BG161PO005-3.0.07-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз