Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117642868 ОдитКом-Т ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул.Фердинанд 27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Цементация и нитроцементация във вакуумна пещ с пулсиращ тлеещ разряд и ускорено газово охлаждане" BG161PO003-1.1.01-0023-C0001
"Закупуване на ново оборудване и повишаване на конкурентоспособността" BG161PO003-2.1.04-0354-C0001
"Технологична модернизация за повишаване на конкурентоспособността на Данини - водещо предприятие от българската шивашка промишленост" BG161PO003-2.1.06-0232-C0001
«ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТЕХНОВАКСИСТЕМ ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ISO 9001:2008» BG161PO003-2.1.08-0096-C0001
"Внедряване на иновативен процес в дейността на "ВЕЛТИ" ЕООД" BG161PO003-1.1.04-0036-C0001
Внедряване на иновативен процес „Гъвкаво производство на горно облекло с използване на силно иновативна технология и организация” в „БТБ България” АД BG161PO003-1.1.04-0088-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз