Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121529367 "АТИА ПРИНТ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул.Г.М.Димитров 54
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Оптимизация на процесите в Атиа Принт ООД – гаранция за успешно развитие и привличане на нови клиенти 27.04.2012 310 260 232 695 78 125 232 695 12,00 Приключен
Атиа Принт ООД въвежда иновативен производствен процес 30.08.2012 590 443 404 713 186 208 404 713 12,00 Приключен
Инвестиция за ефективно и екологично производство в Атиа Принт ООД 30.10.2012 1 403 196 982 237 421 446 982 237 12,00 Приключен
"Внедряване на иновативен процес за автоматично приемане на поръчки в "Атиа Принт" ООД" 21.12.2013 371 778 262 260 109 670 262 260 17,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на конкурентоспособността на ИВАС ТЕХ чрез внедряване на технология за изработване на SMT Стенсили с прецизно лазерно рязане BG161PO003-2.1.04-0767-C0001
Насърчаване на устойчивото развитие и конкурентните предимства на Мираж Груп ООД BG161PO003-2.1.03-0102-C0001
Повишаване на конкурентоспособността чрез усъвършенстване на ключовите компетенции на служителите на Пенсионно осигурителна компания „ДОВЕРИЕ” АД BG051PO001-2.1.02-0623-C0001
"Технологична модернизация на "Агрия"АД BG161PO003-2.1.06-0198-C0001
Текстил-Трейд ООД повишава своята конкурентоспособност чрез продуктова сертификация съгласно Есо Тех 100 BG161PO003-2.1.08-0500-C0001
Утвърждаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на Самиташ Металбау ООД BG161PO003-2.1.08-0457-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Фифт дигрии" ООД на националния и международен пазар, чрез закупуване на високотехнологично оборудване за създаване на мултимедийни продукти" BG161PO003-2.1.11-0049-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Йорг 2915" ООД BG161PO003-2.1.13-0474-C0001
Самиташ Металбау ООД внедрява нови технологии и разширява производствения си асортимент BG161PO003-2.1.13-0068-C0001
Разработване на система от интернет и мобилно приложение за потребителски и експертни ревюта на продукти BG161PO003-1.1.05-0266-C0001
Осигуряване на безплатен, организиран транспорт за персонала на фирма ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ АД BG051PO001-2.2.03-0095-C0001
Конкурентоспособност чрез внедряване на енергоефективно производствено оборудване в КАМБЕРОВ ЕООД BG161PO003-2.3.02-0153-C0001
„Интегриран процес на роботизирано рязане и заваряване с общо CAD/CAM програмиране” BG161PO003-1.1.07-0372-C0001
Внедряване на иновативния продукт UniVersum Start от Юнисофт-Инженеринг ООД BG161PO003-1.1.07-0361-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз